Chỉ cần thả nó ở đây

SVG sang PNG

Chuyển đổi SVG sang PNG trực tuyến miễn phí

%


Cách chuyển đổi tệp SVG sang PNG trực tuyến

  1. Để chuyển đổi tệp SVG, hãy kéo và thả hoặc nhấp vào khu vực tải lên của chúng tôi để tải tệp lên

  2. Tệp của bạn sẽ được xếp vào hàng đợi

  3. Công cụ của chúng tôi sẽ tự động chuyển đổi SVG của bạn sang tệp PNG

  4. Sau đó, bạn nhấp vào liên kết tải xuống tệp để lưu PNG vào máy tính của bạn

N

Đánh giá công cụ này

5.0/5 - 1 phiếu bầu


3,056 chuyển đổi kể từ năm 2020!