પી.એન.જી. સંપાદક

તમારી PNG અથવા છબી ફાઇલોને સંપાદિત કરો.


પીએનજી ફાઇલ કેવી રીતે એડિટ કરવી

  1. તમારી છબી ફાઇલ અપલોડ કરવા લોડ બટનને ક્લિક કરો

  2. તમારી છબી પર વિવિધ ફિલ્ટર્સ લાગુ કરવા માટે ટૂલ બટનોનો ઉપયોગ કરો

  3. પૂર્વવત્ બટનને ક્લિક કરીને તમે કોઈપણ ફેરફારને પૂર્વવત્ કરી શકો છો.

  4. તમારી છબી ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા માટે ડાઉનલોડ બટનને ક્લિક કરો.

N

આ સાધનને રેટ કરો

3.5/5 - 8 મતો


11,083 2020 થી રૂપાંતર!