PNG խմբագիր

Խմբագրեք ձեր PNG կամ պատկերային ֆայլերը:


Ինչպես խմբագրել PNG ֆայլը

  1. Կտտացրեք «Բեռնել» կոճակին ՝ ձեր պատկերային ֆայլը վերբեռնելու համար

  2. Օգտագործեք գործիքի կոճակները ՝ ձեր պատկերին տարբեր զտիչներ կիրառելու համար

  3. Կարող եք հետարկել ցանկացած փոփոխություն ՝ կտտացնելով «Հետարկել» կոճակը:

  4. Կտտացրեք Ներբեռնելու կոճակին ՝ ձեր պատկերային ֆայլը ներբեռնելու համար:

N

Գնահատեք այս գործիքը

4.0/5 - 4 ձայներ


3,195 փոխարկումներ 2020 թվականից ի վեր: