പി‌എൻ‌ജി എഡിറ്റർ

നിങ്ങളുടെ പി‌എൻ‌ജി അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫയലുകൾ എഡിറ്റുചെയ്യുക.


ഒരു പി‌എൻ‌ജി ഫയൽ എങ്ങനെ എഡിറ്റുചെയ്യാം

  1. നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഫയൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക

  2. നിങ്ങളുടെ ഇമേജിലേക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫിൽ‌റ്ററുകൾ‌ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ടൂൾ‌ ബട്ടണുകൾ‌ ഉപയോഗിക്കുക

  3. പൂർവാവസ്ഥയിലാക്കുക ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മാറ്റവും പഴയപടിയാക്കാൻ കഴിയും.

  4. നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഫയൽ ഡ download ൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഡ Download ൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

N

ഈ ഉപകരണം റേറ്റുചെയ്യുക

4.0/5 - 4 വോട്ടുകൾ


3,202 2020 മുതൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ!